درختی که تنه اش میوه می‌دهد تصاویر

درختی که تنه اش میوه می‌دهد تصاویر

درخت "جابوتیکابا" درختی است که زیستگاه اصلی آن در برزیل قرار داشته و همانند نقاشی های تخیلی در بدنه این درخت نیز میوه مخصوص آن که نوعی از انگور است نیز رشد می‌کند.