بزغاله ای با قلب بیرون از بدن در تنگستان بوشهر متولد شد + عکسدکتر احمد خسروی روز دوشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: صاحب این بزغاله با مراجعه به شبکه دامپزشکی این امر را اطلاع داد و خواستار عمل جراحی روی این بزغاله شد.


وی اضافه کرد: این بزغاله به کلینک دامپزشکی خصوصی تحت نظارت شبکه دامپزشکی منتقل شد

وعمل جراحی روی آن انجام گرفت و هم اکنون این بزغاله زنده است.

خسروی گفت: تولد این بزغاله با قلب بیرون از بدن برای نخستین بار در این منطقه رخ داده است.

شهرستان تنگستان با مرکزیت شهر اهرم در فاصله 50 کیلومتری جنوب بوشهر واقع است.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/43860/بزغاله-ای-با-قلب-بیرون-از-بدن-در-تنگستان-بوشهر-متولد-شد-+-عکس/